REKLAMA
  1. Autoblog
  2. Wiadomości

Pakiet deregulacyjny dla kierowców z podpisem prezydenta. Na część zmian jednak poczekamy

Właściwie to na wszystkie poczekamy. Na niektóre 3 miesiące, na inne 9, na kolejne 24 miesiące, a z innymi... w sumie nie wiadomo.

27.08.2020
16:14
jazda bez prawa jazdy
REKLAMA
REKLAMA

O szczegółach ustawy, pod którą dziś złożył podpis Prezydent Rzeczpospolitej, możecie przeczytać tutaj. W tym wpisie skupmy się na tym, kiedy zaczną obowiązywać konkretne jej podpunkty, trzymając się przy tym mniej więcej listy z podlinkowanego wpisu Grzegorza. Gdyby ktoś chciał zweryfikować samodzielnie wszystkie terminy, odpowiednia ustawa jest tutaj.

Dla przypomnenia, ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od podpisania, chyba że stwierdzono inaczej. No i z tym inaczej to różnie bywa, bo na końcu dokumentu jest wyszczególnionych 12 przypadków, kiedy te 3 miesiące nie obowiązują.

Jazda bez prawa jazdy

Za ustawą:

Art. 22. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców i wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz o ich zwrocie. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Czyli wychodzi na to, że musimy czekać na komunikat i dopiero od tego momentu odczekać 3 miesiące. Wtedy będziemy mogli nareszcie zostawić fizyczny dokument w domu.

Karta pojazdu przestanie być wydawana (i nie bedzie też nalepki)

Za komunikatem prasowym:

przepisy znoszące obowiązek wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej – które wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Czyli na to poczekamy jeszcze dwa lata.

Brak obowiązku zmiany tablic rejestracyjnych

Za ustawą:

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Nie udało mi się znaleźć terminu wyprzedzenia.

Dealer samochodowy zarejestruje samochód za nas

Za komunikatem prasowym:

przepisy dotyczące możliwości upoważnienia salonu sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów przez właściciela nabytego w nim pojazdu do złożenia przez ten salon wniosku o rejestrację tego pojazdu lub do odebrania przez ten salon decyzji o czasowej rejestracji pojazdu – które wejdą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia;

Czyli 9 miesięcy czekania.

Czasowe wycofanie samochodu z ruchu

Za ustawą:

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego.

Czyli nie wiadomo.

Rejestracja w miejscu czasowego zamieszkania

Za ustawą:

art. 1 pkt 7, pkt 8 lit. a, lit. b tiret drugie i lit. c, pkt 9 lit. a, c, d oraz lit. e tiret drugie, pkt 13 lit. b, pkt 16 i 17, pkt 18 lit. b oraz c, pkt 20 i 22, pkt 23 lit. a, pkt 24 lit. a tiret drugie i trzecie oraz pkt 28, art. 4 pkt 1 i 2, pkt 4 lit. a oraz pkt 6 lit. a, art. 10– 12 oraz art. 28, które wchodzą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia

Zaczynam się juz trochę gubić, ale punkt 9 lit. a to prawie na pewno to:

jazda bez prawa jazdy pakiet podpis

Czyli 2 lata.

Zwrot dowodu rejestracyjnego w SKP

Niespodzianka! Szukamy bowiem dodatkowych informacji na temat punktu 38 i literki e:

Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może dokonać również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania, a w przypadku nieprawidłowo wyznaczonego terminu badania technicznego – po jego ponownym ustaleniu, przez przekazanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o zwrocie.

Przewijamy ustawę na koniec, do listy wyjątków, a tam:

art. 1 pkt 33 i pkt 38 lit. e, które wchodzą w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia;

REKLAMA

Czyli za miesiąc w określonych sytuacjach dowód rejestracyjny może być zwrócony w SKP. Hurra.

I to koniec Listy Grzegorza. I tego tekstu też.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA