REKLAMA
  1. Autoblog
  2. Wiadomości

Właściciele starych aut w opałach. Rząd ma nowe plany na zakazy

Rząd przedstawił założenia swoich działań, które mają ograniczyć ruch starych pojazdów w miastach. Strefy czystego transportu będą obowiązkowe w części z nich.

30.04.2024
11:33
Właściciele starych aut w opałach. Rząd ma nowe plany na zakazy
REKLAMA
REKLAMA

Obecnie tworzenie stref czystego transportu jest dobrowolne. Należało się spodziewać, że nie będzie. Rząd ma plan, jak sprawić, by ich tworzenie było obowiązkowe. Przedstawił założenia projektu o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Jeśli w twoim (dużym) mieście jest złe powietrze, to będziesz miał strefę. Pytanie tylko, jak złe musi być.

Tworzenie stref czystego transportu, gdyż KPO

Obecnie tworzenie stref czystego transportu jest możliwe, ale nie jest przymusowe. Zależy to od samorządów. Wynika to z ustawy o elektromobilności. W Krajowym Planie Odbudowy jest zaś przewidziany obowiązek, który brzmi tak.

Wejście w życie aktu prawnego wprowadzającego obowiązek tworzenia stref niskoemisyjnych dla wybranych najbardziej zanieczyszczonych miast.

Mamy sprzeczność, którą należy usunąć, choć główny podany w projekcie powód brzmi tak:

(...) stanowi podstawę do realizacji rozwiązań, które przyczynią się do redukcji szkodliwych emisji m.in. tlenków azotu, pyłów zawieszonych oraz zanieczyszczenia hałasem, które są szczególnie dotkliwe na terenie dużych polskich miast.

Rząd chce stworzyć schemat. W twoim mieście jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza? Dostajesz strefę czystego transportu.

Kiedy SCT w moim mieście?

W trosce o zdrowie publiczne oraz w celu spowolnienia zmian klimatycznych wprowadzane będą strefy czystego transportu, a flota autobusów miejskich wymieniana na taką z napędem elektrycznym. Do których miast może trafić strefa czystego transportu? Obowiązek tworzenia stref będzie dotyczył miast:

  • powyżej 100 tys. mieszkańców
  • z odnotowanym przekroczeniem dopuszczalnego średniorocznego poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO2 (według pomiarów Głównego inspektora Ochrony Środowiska).

Jednocześnie będzie dotyczył ich obowiązek kupowania wyłącznie zeroemisyjnych autobusów (elektrycznych lub na wodór) i podpisywania umów przewozu tylko z podmiotami, które nimi dysponują.

GIOŚ ma też przekazywać gminom informacje, gdy na ich obszarze dojdzie do przekroczenia średniorocznego poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO2. Oczywiście informacja będzie dotyczyć tego przekroczenia. Schemat działania ma działać tak, że GIOŚ po odnotowaniu przekroczenia, musi dać znać gminie, a ta ustanowić strefę. Na razie nie jest sprecyzowane, jak szybko strefa ma powstać.

Projekt nie mówi nic o tym, jak duża ma być strefa czystego transportu. Inicjatywa Krakowa, w którym planowano objąć nią całą miasto, nie wynika z przepisów, ani obecnych, ani z tego projektu. GIOŚ ma informować również o spadku zanieczyszczenia, co może oznaczać, że strefę będzie można zlikwidować, ale w założeniach projektu nic na ten temat nie ma. Obecne plany sprowadzały się do ograniczenia ruchu samochodów według spełnianych przez nie norm emisji spalin.

Za to jest w nim informacja, że dotychczasowe obowiązki nakładane na gminy liczące powyżej 50 tys. mieszkańców można znieść. Większość z nich nie dała rady zrealizować planów związanych z zakupem pojazdów elektrycznych i zasilanych gazem ziemnym.

Więcej o strefach czystego transportu:

Gdzie jest przekroczony poziom tlenków azotu?

Z informacji udostępnianych przez GIOŚ wynika, że następuje u nas poprawa jakości powietrza, największa w przypadku zanieczyszczeń pyłowych. W przypadku tlenków azotu jest sytuacja wygląda następująco.

REKLAMA

Przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego w odniesieniu do dwutlenku azotu miały charakter lokalny i wystąpiły wyłącznie na obszarach oddziaływania transportu samochodowego w centrach 4 aglomeracji (warszawskiej, wrocławskiej, krakowskiej i górnośląskiej).

Jest to fragment oceny jakości powietrza za rok 2023 przeprowadzony przez GIOS. Projekt zmian w ustawie ma zostać przyjęty w czwartym kwartale 2024 roku. Istotnym dla mieszkańców miast może okazać się, który rok będzie brany pod uwagę jako pierwszy w trakcie obowiązywania nowych przepisów. Może zdążymy doczekać się poprawy jakości powietrza bez licznie tworzonych stref. Stać się może tak dzięki naturalnemu odmładzaniu się naszej samochodowej floty.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA