1. Autoblog
  2. Lokowanie produktu /
  3. Ubezpieczenia

Co grozi za brak ciągłości OC?

Lokowanie produktu

Komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które musi być wykupione przez każdego właściciela pojazdu przed wprowadzeniem go do ruchu drogowego. Polisa jest zawierana zwykle na 12 miesięcy, a właściciel musi ponadto pamiętać o konieczności zachowania ciągłości OC. Jeśli tego nie zrobi, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami.

20.03.2023
8:58
Co grozi za brak ciągłości OC?

Istota ubezpieczenia OC pojazdu

Ubezpieczenia samochodowe OC są w Polsce obowiązkowe, na mocy przepisów Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Art. 23 tejże ustawy stanowi, że posiadacz pojazdu mechanicznego musi zawrzeć umowę obowiązkowego OC pojazdu. Polisa chroni przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód spowodowanych ubezpieczonym pojazdem w ruchu drogowym.

Właściciel musi pamiętać nie tylko o ubezpieczeniu OC nowego pojazdu czy pojazdu używanego, przed wprowadzeniem go do ruchu, jeśli wcześniej nie miał on takiej polisy, ale i zadbać o zachowanie ciągłości OC. Dowiedz się również, czy kierowca musi mieć ze sobą papierowe potwierdzenie ważności ubezpieczenia OC.

Kiedy istnieje ryzyko przerwy w OC?

Kierowcy doprowadzają do przerw w okresie ubezpieczenia OC często przez nieznajomość obowiązujących przepisów. Zdarza się to w następujących sytuacjach:

  • Zakupu samochodu z ważną polisą OC zbywcy – nowy właściciel auta może korzystać z polisy dotychczasowego właściciela, do czasu jej wygaśnięcia, a następnie w przeddzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej powinien zawrzeć nową. Jeśli tego nie zrobi, ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie, przez co może powstać przerwa w okresie trwania polisy.
  • Nieopłacenia wszystkich rat składki OC – składkę na OC pojazdu można opłacić jednorazowo, z góry za całe 12 miesięcy, lub ratalnie. Jeśli właściciel auta nie ureguluje całej należności, to polisa wygaśnie wraz z zakończeniem umowy.
  • Nieopłacenia ubezpieczenia nieużywanego auta – częstym powodem przerwy w OC pojazdu jest błędne przekonanie, że dla nieużytkowanego i niesprawnego technicznie pojazdu nie ma potrzeby zakupu ubezpieczenia. Nawet niesprawne auto musi mieć zawartą polisę OC. Kalkulator ubezpieczeniowy pozwoli wyliczyć, gdzie najtaniej kupić taką ochronę.

Natomiast właściciele pojazdów, którzy opłacili polisę OC, nie muszą się martwić, że zapomną o jej przedłużeniu. Wszystko dzięki temu, że obejmuje ich mechanizm automatycznego odnawiania się polisy w tym samym towarzystwie. Dzięki temu ciągłość ochrony zostanie zachowana, a kierowca nie narazi się na nałożenie na niego wysokich kar za brak OC.

Jakie są kary za przerwę w okresie trwania OC?

W 2022 roku obowiązują wyższe kary za brak OC niż w 2021. Od 1 stycznia opłaty te wynoszą:

  • dla samochodów osobowych: 1200 zł przy przerwie w OC do 3 dni, 3010 zł przy przerwie od 4 do 14 dni oraz 6020 zł przy przerwie powyżej 14 dni,
  • dla samochodów ciężarowych: 1810 zł przy przerwie w OC do 3 dni, 4520 zł przy przerwie od 4 do 14 dni oraz 9030 zł przy przerwie powyżej 14 dni,
  • dla pozostałych pojazdów: 200 zł przy przerwie w OC do 3 dni, 500 zł przy przerwie od 4 do 14 dni oraz 1000 zł przy przerwie powyżej 14 dni.

Wysokość kar za przerwę w OC ustala się na podstawie obowiązującej w danym roku płacy minimalnej, rodzaju pojazdu i czasu przerwy w ubezpieczeniu. Kiedy najniższa pensja rośnie, coraz wyższe są także kary nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za brak OC. Kierowca nie musi się poddać kontroli drogowej przez policję, by był obciążony karą przez UFG. Fundusz korzysta z narzędzi, które typują nieubezpieczone pojazdy i ich posiadaczy. 

*Artykuł powstał we współpracy z UNIQA.

Lokowanie produktu
Najnowsze
Zobacz komentarze